by channel24news –

Công an Trung Quốc đã bắt giữ đối tượng Nguyễn gia xuân vì hành vi có chất kích thích trong người theo điều tra của lực lượng chức năng cho biết Gia xuân đã chơi 2 viên thuốc ngủ và 1 viên B1 vụ việc Dag dk cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

The post Trung Quốc appeared first on Channel 45 News.

via Channel 45 News